Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Sjukvård är det vi är mest villiga att lägga våra skattepengar på och vi önskar den allra bästa i Falköping."

 

 

 

För utveckling av sjukvård i vårt kommunala närområde!

 

Modernt utrustade akutambulanser är en viktig länk som idag finns placerade i Falköping på Räddningstjänsten för det vi kallar akutsjukvård, som idag finns på Skövde KSS och SÄS Borås i vår närhet i hela kommunen.

 

Vårt eget sjukhus i Falköping skall vi ständigt påverka, utveckla och hitta rätt verksamhet på kort och lång sikt, som passar in med närhet till psykiatrin på Falbygden och för VG-regionen som helhet. Att värna och utveckla det vi är bra på, som laparoskopi (titthålskirurgi) och psykiatri är två områden som vi bör satsa mer på.

 

Att varje valår vilja bygga ut sjukhuset, med medel som inte finns, är inte seriöst utan dialogen och planen måste löpa år för år för att skapa kontinuitet och trovärdighet mot skattebetalare, patienter och de anställda. 

 

Vi har ett modernt akutsjukhus i Skövde med omedelbar närhet till Falköping. Samverkan och en fruktbar dialog skall ske med landstingets M-politiker i VGR och anställda inom sjukvården med en kontinuerlig agenda för Falköpings sjukhus.

På så vis kan vi säkerställa sjukhuset i Falköping som en bra och utvecklande arbetsplats med god sjukvård i botten över tiden.

 

Vi moderater vill ha en skattefinansierad sjukvård med hög kvalitet. Vården ska vara rättvis, jämlik och fokusera på patientens behov.

 

Staten skall garantera att du som patient får rätt vård i tid.

Att du har rätt att välja vårdgivare och rätt att ställa krav på kvaliteten.

 

För oss innebär valfriheten att du som patient har rätt att välja vårdgivare/vårdcentral och olika aktörer har rätt att öppna vårdinrättning.

 

Moderaterna vill införa en nollvision mot vårdskador. Det kommer kräva olika åtgärder. Tillsynen måste skärpas, sjukhusen måste prioritera arbetet mot vårdskador.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

Sjukvård i Falköping med omnejd 

 

Samverkan med VGR

 

På Falköpings Sjukhus har vi 17 st mottagningar och avdelningar idag.

 

Vårdcentraler som Oden, Mösseberg, Floby, Stenstorp samt alternativa som Centralhälsan och Kurhälsan ger oss en bra och personlig närsjukvård.

 

Hemsida VGR Sjukvård

Landstinget driver vår gemensamma sjukvård

 

Kommunens ansvar

 

Falköpings kommun ebjuder även hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Denna vård vill jag vara med att direkt påverka och utveckla.

 

Sjukvård är personlig och kopplad till kompetens.

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.