Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Skolgång skall ihågkommas av lärandet och goda förebilder som våra lärare/ledare utgör i skolan, för elevens kunskap."

 

 

 

Falköping skall ligga i framkant och vara bäst inom omsorg- och utbildningsområdena förskola, grundskola och gymnasieskola! 

 

Som andre vice ordförande (opposition) i Barn- & utbildnings-nämnden, hanterar jag tillsammans med övriga politiska kollegor i nämnden cirka 40-50 % av de kommunala resurserna (kommunala skatterna). Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning att göra alla väljare nöjda i en så omfattande nämnd.

 

Jag har under min andra mandatperiod drivit flera frågor bl.a. enligt följande:

 

En "förstarektor" som funktion på gymnasiet var en fråga som fick gehör.

 

Jag har även försökt övertyga majoriteten om att integration inte sker genom delvis segregation, dvs. att placera alla barn med utländsk härkomst på en och samma skola.

 

Det har under denna mandatperioden blivit en verklighet när vår kommun har fått ta emot många barn med utländsk härkomst. Våra ytterskolor har fått tillskott med barn och det har inneburit att dessa skolor, som tidigare tenderat till att ha varit nedläggningshotade pga lågt elevantal fått en chans att överleva. 

 

Åttagårdsskolan kommer även fortsättningsvis tillhöra enhet Kyrkerör, som ett exempel för bättre balans för god integration. Våra egna barn som idag är 19 och 20 år har haft förmånen att gå på Centralskolan och har idag stor förståelse och insikt i integration och dess möjligheter.

 

Småskolor på landsbygden är viktiga att bevara så länge vi kan säkerställa kvalitén för undervisningen, som jag även drivit hårt i Barn och Utbildningsnämnden (BUN). Detta främst för att öka valfriheten, familjer som bosätter sig på landsbygden skall också erbjudas skolgång för deras barn i närheten av bostaden.

 

Jag vill fortsätta arbeta för att även vår kommun skall följa alliansens nya lärarutbildning och stadieindelning, när det gäller skolans olika stadier dvs. lågstadie årsklass 1-3, mellanstadie årsklass 4-6 och högstadie årsklass 7-9 vid placering av elever på våra skolor. Detta ger dessutom tryggare barn då de får flytta ett år senare till ny skola.

 

Personligen är jag för etableringar av friskolor för att öka valfriheten genom ett bättre utbud i vår kommun. Friskolorna skall behandlas likvärdigt med kommunala skolor. Vi har i dagsläget en fristående grundskola - Karl Oskarskolan, och det är mycket bra för kommunen, det ger föräldrarna valfriheten att välja skola och det är bra att kommunen nu äntligen har fått en grundskola som drivs i privat regi.

 

Vi i moderaderna stöttade Karl Oskarskolans ansökan från början till slut. Vi anser att en sund konkurrens mellan olika driftsformer ökar kvaliteten i de kommunala som de privat skolorna. Den ena driftsformen utesluter inte den andra, med ett gott och bra samarbete mellan skolorna kommer våra skolor utvecklas ytterligare.  

 

Med eget utbildningsbolag inom ekonomi sedan 14 år har jag stor erfarenhet att utbilda såväl elever som företagare.

 

Betyg använder vi för att så tidigt som möjligt identifiera om eleven är i behov av extra stöd. Det gör att eleven sedan kan lyckas i sin fortsatta skolgång. Betyg är ett mål för eleven, som skall sporra och vägleda eleven.

 

Jag välkomnar Gymnasium 2011 (GY-11) som innebär en skola med valfrihet för alla elever där dom erbjuds programutbud inom lärling- , yrkes- och högskoleförberedande program. Detta gör att samtliga elever får förutsättningar att arbeta med det de är intresserade av och vill syssla med i framtiden. Min åsikt här baseras på att alla ungdomar är olika och det skall vi ta vara på och se som en tillgång och resurs i samhället.

 

För mig är det viktigt att vi har en skola för alla våra elever med deras olika egenskaper och det innebär att vi skall erbjuda elever med särskilda behov, skolor med specifik profession och pedagogik.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program..

 

 

 

 

 

 

Vi behöver ha fokus på lärandet i skolan.

Vi är dock på god väg med tydliga krav och betyg tidigare skolan. För barnen och ungdomarnas framtid i den internationella värld vi lever i.

 

 

Innehållet, lärandet och samarbetet i grupp är långt viktigare än avancerade hjälpmedlen under lektionstimman.

 

Vi skall identifiera problem tidigt och snabbt sätta in insatser för vår ungdomar. 

 

Pedagogiken och svenska språket är grunden i lärandet för våra ungdomar. Senare blir matematiken och engelskan allt viktigare som grund för fortsatta studier.

 

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.