Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Den kommunala förvaltningen har oss skattebetalare som deras viktigaste kunder. Vilken möjlighet för oss alla!"

 

 

 

Kommunal förvaltning i Falköpings kommun, där invånarna skall lyssnas på som viktiga kunder! 


Den kommunala förvaltningen är en fantastisk demokratisk och välstrukturerad genomförandekraft i Falköping, som har oss väljare som sina viktigaste kunder.

 

- Det är med den tydliga linjen jag vill vidareutveckla kommunens förvaltning.

 

Att nyttja förvaltningens kompetens som rådgivande organ tidigt i projekt tillsammans med oss förtroendevalda och andra medborgare, för att sedan genom samverkan utveckla boendet, näringslivet, skola, omsorg, fritid och kultur i Falköping.

 

Vi skall ha en decentraliserad beslutsmodell där det skall finnas ett tydligt mandat att ta beslut på bra grunder inom förvaltningen.

 

De folkvalda politikerna skall lägga planer och strategier och även ibland deltaga i personligt svåra beslut där det saknas riktlinjer. Det är vårt ansvar mot väljarna som förtroendevalda.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falköpings förvaltning är det som vi dagligen kallar kommunen, som i sin tur består av duktiga och välutbildade människor, som finns till för oss skattebetalare, som är deras betalande kunder.

 

 

 

www.falkoping.se

 

 

En bra förvaltning är grunden för en framgångsrik kommun och dess utveckling.

 

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.