Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Näringslivet är den motor som driver vårt samhälle vidare och finansierar vår offentliga sektor. På landsbygden och i centralorten.

 

 

 

Ett starkt näringsliv i Falköpings kommun ger oss möjlighet att utveckla och förstärka våra viktiga kärnverksamheter inom områdena vård, skola och omsorg! 

 

I Falköping är vi starkt beroende av ett par större industri-, handels-, tjänste- och lantbruksföretag samt många medelstora och mindre företag i centralorterna och på landsbygden. Det i sig är en bra blandning. Falköping är även en mycket bra boendeort för pendling till arbete på annat ort som exemplevis Göteborg, Skövde och Jönköping, med sina bra kommunikationer.

 

Det etablerade näringslivet måste kunna växa på ett naturligt sätt via marknadskrafterna som styr vår omvärld och företagens förmåga att marknadsföra sig är central för deras utveckling.

 

Det startas dessutom cirka 100 st företag per år i Falköping, detta är mycket glädjande att så många människor vågar satsa och prova sina entreprenörsvingar. Genom mitt företag så har jag förmånen att utbilda människor som står i startgropen för eget företag i ekonomi, och har gjort detta i 14 år. Det är mycket inspirerande och berikande!

 

Kommunen skall vara ett servicecenter för näringslivets utveckling och vi skall fortsätta stötta allt från Nyföretagarcentrums verksamhet som Starta Eget utbildningar.

Samverkan med det etablerade näringslivet skall ske via organisationer som Företagarna, Köpmannaföreningen och Falköping NU, samt övriga intresseorganisationer inom näringslivet. Små ständiga förbättringar skall vara ledord.

 

Korta handläggningstider mot näringslivet när det gäller olika sökta tillstånd av företagarna är nödvändiga för att de skall lyckas. Falköping skall vara bäst i regionen på att stötta och handlägga näringslivsfrågor. Det är mitt mål med näringslivs-politiken.

 

Politiker och tjänstemän skall ha en positiv attityd mot näringslivet. Ett positivt bemötande är basen och förutsättningen för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Vi ska alltid överträffa företagarnas förväntningar.

 

Jordbruk är en extra viktig näring för Falköping. Våra jordbrukare producerar mat med hög kvalitet och är betydelsefulla i arbetet med att förbättra miljön. Jordbrukets råvaror är också viktiga för en framtida ökad produktion av biodrivmedel. Regelkrånglet ska minska för jordbruket.

Vi moderater arbetar för att ge svenska jordbrukare samma konkurrenskraft som sina kollegor i Europa. Det gör vi bäst genom att minska och avveckla EU:s jordbrukssubventioner som gynnar främst Centraleuropa. I landsbygdsprogrammet för 2007 - 2013 satsas 35 miljarder kronor i Sverige för att förbättra konkurrenskraften, utveckla landsbygdsföretagandet och ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket. 

 

-Jag som moderat vill:
Utveckla den småskaliga livsmedelsförädlingen. Gynna biobränsleproduktionen och stärka jordbrukets konkurrenskraft i och för Falköpings kommun.

 

Jag har haft förmånen att utbilda Agrotekniker, Livsmedelstekniker, Företagare med häst på Biologiska Yrkeshögskolan på SLU i Skara i företagseknomi under åtta år. Detta gör bl.a. att även landsbygdsfrågor och livsmedel ligger mig varmt om hjärtat. 

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att alla som vill starta ett företag har stort stöd från alla myndighetspersoner som de träffar under resans gång.

 

Etablerade företag skall ha extra bra service från vår kommun.

 

 

Träindustri i Falköping

 

 

Lantbruk på Falbygden

 

 

 

Mekanisk industri i Falköping

 

Företagen i Falköping är duktiga och framgångsrika.

Vi förtroendevalda politiker skall främja deras utveckling.

 

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.