Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Arbete befrämjar hälsa och välstånd och utvecklar individen."

 

 

 

Mina synpunkter om viktig sysselsättning och en god arbetspolitik i Falköpings kommun och Sverige! 

 

Arbetslinjen driver vi moderater som huvud-inriktning på riksplanet och även i Falköpings kommun.

Denna viktiga fråga är central i vår politik och är avgörande för att säkerställa välfärdssektorns områden.

 

Det måste löna sig att arbeta. Skattelättnad har redan skett i fyra steg för löntagare, vilket innebär att människor får mer i plånboken. Detta i sin tur gör att vi konsumerar mer och det ökar företagstillväxten och sysselsättningen. En enkel ekvation som visar sig har fungerat väl för Alliansen.

 

Arbete är förutsättningen för att vi skall kunna ha god välfärd i Falköpings kommun och i Sverige, nu och i framtiden.

Då måste det finnas arbete och det kan vi erbjuda genom att fortsätta driva en god ekonomisk politik, som i grunden utvecklar våra svenska företag. 

 

Vi skall som politiker uppmuntra och stötta de etablerade företagen att anställa och satsa på sina verksamheter med viktiga investeringar, för en god sysselsättning i Falköpings kommun.

 

Att hjälpa människor att starta nya företag lokalt är en annan mycket viktig del, där kommunen redan idag är framgångsrik. 

Industri-, jordbruks-, handels- och tjänsteföretag är alla mycket viktiga för oss moderater. Vi har även idag flera nya IT-företag och matföretag i Falköpings kommun, vilket är mycket glädjande.

 

Ungdomsarbetslöshet är något som vi måste fortsätta bekämpa aktivt. Vi moderater skrev en motion 2009 om att Falköpings kommun skall vara ett föredöme på att anställa och erbjuda praktiktjänster och sommarvikarier, för våra ungdomar. Detta förbereder våra ungdomar för sitt yrkesval och ger en erfarenhet för kommande arbete eller företagsstart.

 

Detta har blivit verklighet 2010, då kommunen nu garantera alla ungdomar från 16 år ett sommarvikariat i god samverkan med bl.a. kommunens föreningar och organisationer.

 

Moderaterna har även varit starkt drivande att öka ungdomars möjligheter till arbete genom att sänka arbetsgivareavgifter med ca 50% för medborgare under 26 år.

 

Vi investerar dessutom stort i infrastruktur och forskning för att bygga Sverige starkt inför framtiden på riksplanet.

 

Vi arbetar för nya jobb i nya företag genom att bredda verksamheten till nya områden.

 

Två exempel är skattereduktion på hushållsnära tjänster som ger en mängd nya arbetstillfällen och ROT-avdraget som ger fler jobb i byggsektorn för alla hantverkare. På samma sätt som det skall vara lönsamt att arbeta, måste det vara lönsamt att starta och driva företag. Minskad byråkrati, skattelättnader för företagare är några delar av Moderaternas politik för mer företagande i Sverige.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det måste löna sig att arbeta.

Skattelättnader har skett i fyra steg för löntagare under valperioden.

 

Lantbrukare

 

Utbildning är en viktig grund för att få det arbete som man önskar.

 

Hantverkare

 

Vi skall fokusera på arbete och kommunen skall kunna genom kultur- och fritidsområdet hitta arbetstillfällen för unga tycker jag.

-En ny filmstad som ungdomsarbetsplats är ett intressant projekt.

 

 

Säljare

 

Möjlighet för arbete för unga ökar genom 50% lägre arbetsgivaravgift för arbetsgivaren för medborgare under 26 år.

Detta har Alliansen genomfört. Fler saker finns att göra tycker jag.

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.