Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"God mat med riktiga råvaror säger ingen nej till. Samtidigt skall vi komma ihåg att ekologiska råvaror är en lyx."

 

 

 

En god och näringsriktig mat för våra barn, ungdomar och äldre! 

 

Att fortsätta stötta och utveckla våra företagare, som Falköpings Mejeri, Falbygdens Ost, Mössebergs Bagaren, Knäck och Bräck för att nämna några starka varumärken och hela den underliggande lantbruksnäringen, som viktiga katalysatorer i vår matproducerande kommun är mycket viktigt.

 

Jag välkomnar och stöttar alla nya företag inom denna näring med spännande alternativa och även ibland med ekologiska former från vårt vackra landskap, som en hållbar utveckling.

 

Det finns många goda och lyckade exempel på företagare som har etablerat sig inom livsmedelsnäringen på Falbygden, vilket jag stöttar i min politiska ideologi. 

 

-Sverige ska bli världsbäst på mat!


Svenskt jordbruk ger bra livsmedel. Vi Moderater vill utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen vilket ger möjlighet för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa. För att öka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion har moderaterna tagit fram en livsmedelsstrategi.

160 Mkr fram till 2013 ska avsättas för satsningen ”Sverige – det nya matlandet”. Detta för att fler organisationer och företag som vill hjälpa till med att uppnå visionen ska kunna söka medel.

 

Detta ger stimulans till export av svenska varor samt extra stöd för småskalig produktion, ekologiskt odlat eller närproducerad mat.

 

”Citta Speed” är dock viktigt för att lyckas med sin marknadsföring avseende ”time to market” så att inte kunderna väljer andra alternativ från andra företagare och kommuner. Här måste vi bli bättre tillsammans.

 

För mig är matens råvaror, dess tillagning och kockarnas kompetens viktigare än antalet kommunala dyra kök i en kommun. Här skiljer min uppfattning klart mot lokala kök för 120 MSEK. Det hade jag hellre lagt på mer matpengar per kuvert.

 

Alternativa och privata lösningar kan vara mycket stimulerande för verksamheten och dess utveckling genom lokal närhet och engagemang såväl i stadskärnan som på landsbygden.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

Vi behöver ha fokus på vår mat och dess tillagning inom kommunens förvaltning.

 

 

Lokalproducerad mat gör Falköping unikt som kommun i regionen. Med starka och nya varumärken lyckas vi.

 

Att tillaga maten rätt och köpa råvaror som gör att maten blir näringsrik och god är viktigt för mig, vilket vi skall satsa pengar på.

 

Falköpings Mejeris mjölkkor på bete.

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.