Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"En naturupplevelse i Falköping är lika vacker sommartid som vintertid. Detta gör falköping unikt, som höglandskommun."

 

 

 

Viktigt att utveckla tillgängligheten och närheten till vår vackra natur!

 

Var rädd om vår miljö för kommande generationer!

 

Sverige har bevisat att trots hög tillväxt med ca 40% har vi reducerat våra utsläpp med nio procent. Ökat välstånd skapar möjlighet att aktivt arbeta för en bättre miljö.

Principen om att utsläpparen ska betala är grunden för vår miljöpolitik, därför tycker vi att det är bra att utsläppen får ett pris. Vi hoppas att fler länder följer Sveriges exempel och inför en koldioxidskatt.

 

Att miljö är en global fråga får aldrig bli en ursäkt för att avsäga sig det nationella, lokala och personliga ansvaret. Sverige skall fortsätta att gå före i miljöarbetet. Vi tror att människor vill göra rätt. Moderaterna vill satsa på forskning och utveckling av ny miljöteknik. Vi vill se kraftigare tag mot försurning och övergödning som drabbar land och hav. Det kräver att alla tar sitt ansvar.

 

Falköpings kommunen skall däremot inte agera företagare genom delägarskap på 70 MSEK i vindkraftverk utan detta kapital skall istället användas i annan kommunal verksamhet som nödvändig renovering och nybyggnation av exempelvis skolor, omsorg-, kultur- och fritidsprojekt, som idag står på väntelistan vilket är mycket olyckligt.

 

Vår egen natur är unik i Falköping. Placerad ca 250 m.ö.h. mellan två platåberg på Falbygdens vackra slättland, finns det inte mycket mer att önska, dock att utveckla och marknadsföra. Vi skall dock vara noga med vad vi använder inom våra lantbruk för att belasta vår miljö så lite som möjligt.

 

Vi skall vidarutveckla tillgängligheten till naturen med ex. gång- och cykelvägar i denna vackra natur, så att vi inte blir hemmablinda utan kommer ut i den regelbundet.

 

Att marknadsföra den mot oss själva och andra människor, så att de flyttar hit och stärker vår kommun med fokus på invånare som bor bl.a. i Göteborg, som med fördel kan jobbpendla till och från Falköping, även via utmärkta tågförbindelser.

 

Jag vill göra enkla saker som att renovera motionsslingan runt gymnasiet och hålla andra viktiga motionsslingar i gott skick runt hela kommunen. De enkla lösningar som ger bra tillgång till natur och motion är ofta det riktiga när det gäller politisk handling.

 

Vackra platser som Gudhem, Varnhem, Hornborga, Broddetorp, Ekhagen, Åsle tå, Brunnhemsberget i Stenstorp, Alphems Arboretum i Floby, Ållebergs ände, Mössebergs Motionscentral, Djurparken och Campingen, Odenbadet i det vackra kalkbrottet.

 

- Dessa nämnda bland många sevärdigheter, skall vi värna om och utveckla med små ständiga förbättringar år för år i samverkan med de lokala föreningarna, som är drivande.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

Vi behöver ta till oss vår natur oftare och enklare i vår vardag. Det mår vi alla bättre av.

 

Närturism är ofta en mycket underskattad resa över dagen.

 

Gudhems klosterruin

 

Jag vill öka stoltheten över vår vackra bygd och göra alla Falköpingsbor till ambassadörer för våra fina besöksmål i kommunen.

 

www.naturvardsverket.se

 

Utbildning och klassresor skall ske under hela skolgången utan sparkrav.

 

Det är vårt kulturarv från Nya Moderaterna i Falköping.

 

 

Vandring på Ålleberg med skolklass.

 

Hemsida till den unika Allemansrätten

 

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.