Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Trygghet är en grundfaktor för att människor skall må bra"

 

 

 

Falköpings kommun skall vara en trygg och säker kommun att leva och verka i!

 

Även i Sverige lever många barn och ungdomar i en väldigt tuff miljö, där misshandel, rån och även övergrepp via Internet förekommer utan att vuxna kan ingripa. Äldre kvinnor undviker att gå ensamma hem på kvällarna. Unga kvinnor skaffar överfallslarm och talar i mobiltelefonen på väg hem i mörkret.

 

Otryggheten begränsar människors frihet. Det kan inte Moderaterna acceptera. Inte i Sverige inte i Falköping.

 

I Falköping är vi delvis förskonade från denna utveckling delvis genom småskalighet samt genom ett givande samarbete mellan skola, socialen, polisen och andra myndigheter och organisationer.

Vi måste dock värna om och utveckla detta fina samarbete vidare och slå vakt om det vi kallar "Trygghet i Falköping" för oss alla som bor i hela kommunen.

 

För att motverka brottslighet och otrygghet behövs även fler synliga poliser som arbetar förebyggande i våra skolor och som ingriper vid behov i samhället. De skall ha tid och resurser att utreda brott och rättssystemet måste ha trovärdiga och rättvisa straff för att verka.

 

Våld mot barn, ungdomar och kvinnor är ett problem som aldrig kan accepteras. Därför vill Moderaterna skärpa straffen för övergrepp som våldtäkt och misshandel. Vid sidan om detta måste stödet till brottsutsatta förbättras.

 

När brottsligheten minskar i Europa ökar tyggheten i Sverige under alliansregeringen med oss Moderater som största parti.

Inom EU vill Moderaterna se ett ökat samarbete mellan polis och åklagare, att fler dömda avtjänar sitt straff i hemlandet och att böter skall kunna drivas in i hela unionen.

 

Social trygghet med Moderaterna

För mig som moderat är det viktigt att ställa upp för medmänniskor i utsatta situationer. Människor som av olika orsaker inte kan försörja sig själva eller behöver hjälp ska garanteras detta.

 

Jag tycker att de sociala trygghetssystemen ska ge stöd samtidigt som de ska uppmuntra och stödja aktiv återgång till arbete. Alla som kan arbeta förtjänar ett jobb.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

Barn om ungdomar som riskerar att fara illa på Internet måste skyddas och den organiserade brottsligheten kräver internationellt samarbete och hårdare tag.

 

Det förebyggande arbetet ska ökas genom polis och olika samarbetsorganisationer och myndigheter.

 

Brottsoffren ska värnas. Våldsutsatta kvinnor och barns skydd och stöd ska förstärkas 

 

 

Falköping skall vara en trygg kommun att leva i.

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.