Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Arbete befrämjar hälsa och välstånd och utvecklar individen."

 

 

 

Nya Moderaterna Sveriges arbetarparti.

Här redovisar jag mina liberalkonservativa tankar och uppfattningar!

 

Vi har aldrig varit fler som bidraget med mer. Alla behövs !

Jag heter Caroline Lundberg fd. Persson och är 49 år, är gift och har två vuxna barn. Jag är förtroendevald för Nya Moderaterna i Falköpings kommun sedan år 2002. I kommande val 2014.09.14 så kandiderar jag både till kommunen (plats 2), regionen och på Skaraborgs riksdagslista (plats 7).

Inför valet hoppas jag och önskar att Ni väljare tar del av min valkampanj inför mandatperioden år 2014 - 2018, för att på det sättet skapa er en bild av vilka ansvarsområden inom politiken som jag vill fokusera extra på. Det finns områden med potential att utveckla än mera med moderat politik för att på det sättet förbättra förutsättningarna både inom skola, vård, omsorg och inom näringslivet, både i vår kommun som på riksnivå.

Jag vill via min politiska hemsida delge er mina politiska synpunkter och värderingar inom områdena ovan, se flikarna ovan.

 

I valet år 2010, fick jag förnyat förtroende och dessutom fler förtroendeuppdrag i Falköpings kommun under mandatperioden 2010 - 2014. Det fick jag genom mest kryss av alla moderater i tätorten i valet år 2010 och många kryss på landsbygden.
Jag vill åter igen med ödmjukhet tacka Er alla som valde att personkryssa mig i valet år 2010. Jag har gjort mitt bästa för att förvalta det fina förtroendet i denna mandatperioden, som er förtroendevald politiker sittande i opposition. 

 

Nya moderaterna i Falköpings kommun gick i valet 2010 från 9 mandat till 14 mandat. Detta är mycket glädjande och inspirerande för mig personligen och för övriga förtroendevalda moderater i kommunen.

 

Mitt stora engagemang och intresse för samhällsfrågor startade tidigt tonåren och jag har haft moderata åsikter sedan dess.
Mitt intresse för politik började redan i högstadiet. Jag står tryggt upp för mina liberalkonservativa värderingar, som idag rimmar mycket väl med var partiet befinner sig. 
Nya Moderaterna är ett parti som är väl förankrat i den tid vi lever i, för dig som invånare i Falköpings kommun och Sverige som nation.

 

Jag är utbildad ekonom och fastighetsmäklare.

Jag representerar idag nya moderaterna i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Håkan Arnesson och är även detta mandat aktiv som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden (i opposition) för Nya Moderaterna i Falköpings kommun.

 

Mitt politiska mål och min förhoppning är att vi moderater både i Falköping och på riksnivå i valet 2014 ska få utveckla vårt starka väljarstöd. Ett starkt moderat väljarstöd idag och i framtiden innebär att vi både i kommunen, regionen och på riksnivå har en möjlighet att få fortsätta att påverka Sveriges framtida utveckling i en god liberalkonservativ inriktning för oss boende i kommunen och i hela riket med en sund ekonomi i grunden.

 

För att vi moderater ska lyckas så krävs det att även du börjar prata moderat aktuell politik med dina grannar och vänner. Läs mer om detta under rubriken Val 2014 ovan. Ni kan fortsätta följa och ta del av mina politiska synpunkter dels via denna sidan och genom mina insändare och politiska inlägg på Facebook. Det går också att läsa om våra moderata yrkanden och förslag i nämnderna via lagrade politiska protokoll på Falköpings kommuns hemsida. På kommunens hemsida via webb-tv kan ni också lyssna på tidigare- och framtida debatt- och frågeställningar i kommunfullmäktige som jag med flera moderater framfört. 

 

Med Moderaterna så kan Sverige fortsätta utvecklas till ett tryggare och mänskligare land som tror på människans egna drivkraft i samarbete, med fokus på utveckling avseende kärnverksamheterna och ordning och reda, enligt den inriktning som jag tar upp i menyn ovan. Allt redovisas i bokstavsordning.

"Mitt personliga motto är att kommunal förvaltning i Falköping skall koncentrera sig på vår kärnverksamhet, dvs det vi enligt kommunlagen har ansvar för"

 

Kommunen har enligt lag ansvar för;

 

 • socialtjänsten
 • vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • barnomsorg och förskoleverksamhet
 • det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
 • plan- och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • ordning och säkerhet

   

  Inom dessa områden ovan vill jag att vi främst lägger våra skattepengar. Då får vi allra bäst service samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra kärnverksamheter och erhåller en god ekonomi.

   

  All annan verksamhet sker på frivillig grund med våra skattepengar, enligt kommunlagen som;

   

 • näringsliv
 • fritidsverksamhet
 • kultur, (bortsett från biblioteket)
 • bostäder
 • energi  

   

  Inom dessa områden bör vi vid varje tillfälle utvärdera den sociala och ekonomiska nyttan genom ordentligt genomarbetade konsekvensbeskrivningar med ekonomiska kalkyler, gärna i samverkan med andra intressenter.

   

  Kontakta mig gärna med dina egna synpunkter och idéer för att utveckla Falköping vidare som kommun.

   

  Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige.

  Du kan även nå mig via mail på
  caroline.lundberg@falkoping.se
   om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program. Bli medlem i moderaterna du också!

  Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Sverige som ser alla och glömmer ingen. Som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

   

   

 •  

   

   

  -Jag representera dig i Falköpings kommun för Nya Moderaterna. 

   

   

  Jag är ekonom och företagare i grunden och en ny generations politiker för moderaterna i Falköping, som gillar speciellt frågor inom ekonomi, företagande, skola, omsorg och fritid.

  Helt enkelt en sund utveckling för Falköpings kommun över tiden för oss som bor här.

   

   

  Fredrik Reinfeldt vår partiledare och Sveriges Statsminister (M)

   

  Caroline din representant i Falköpings kommun-fullmäktige och riksdagen för Nya Moderaterna.

   

   

   

   

  Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

  mina snabbtips på några bra M-länkar:

   

   

  Demokrati

   

  Vår politik

   

  Alliansen - ett starkt styre

   

  Alla behövs

   

  Jobben

   

  Företagande och entreprenörskap

   

  Landsbygd

   

  Bostad

   

  Barn

   

  Skola och utbildning

   

  Äldrefrågor

   

  Pensioner

   

  Hälso- och Sjukvård

   

  Funktionsnedsättning

   

  Sjukförsäkringen

   

  Social trygghet

   

  Miljö

   

  Jämställdhet

   

  Kultur, idrott och turism

   

  Brott och straff

   

  Europa och EU

   

  _

   

  Övriga länkar

   

  www.moderat.se

  www.moderat.se/falkoping

  www.muf.se

  www.alliansen.se

   

  Välkommen till Nya Moderaterna!

   

  Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.